ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI

Postavljanje zidnih(knauf) i podnih(keramika, parketi...) obloga, soboslikarski i ličilački radovi, žbuke i glazure.